Walk of Wisdom
Enhver rejse begynder med et skridt...
Kurser
Der starter 2 nye kursusforløb op i tarottydning på Frederiksberg.

April 2013 startes to hold på Walk of Wisdom`s adresse på Frederiksberg.
Der opstartes to forkellige kursustyper i tarot.

Kursus 1 opstart Søndag 7/4 2013:
Et tarotforløb af et års varighed, med heldagsforløb en Søndag om måneden fra 11.00 - 19.00, med indlagte pauser og en lidt længere middagspause, til evt. at strække benene i nærområdet.
Kurset er meget intenst og der forventes en del hjemmearbejde, hvoraf en del af dette bliver arbejdet igennem på kurset.
Kurset er for dig som gerne vil have et intenst forløb og har tid og overskud til også at arbejde en del med det derhjemme.

Samlet timetal i undervisningsforløbet: 96 timer fordelt på 12 kursusdage, derudover tilbydes 2x2 timers personlig supervision efter eget ønske.

Første kursus opstart Søndag 7/4-2013, herefter fast 1 kursusdag månedligt den første Søndag i en lige uge med hensyntagen til ferieperioder.

Kursus 2 opstart Lørdag 6/4 2013:
Er et tarotundervisningsforløb, der strækker sig over to et halvt år, dvs. 26 undervisningsdage. Kurset er lidt mindre intenst end kursus 1, forløbet er det samme, der er dog lidt mindre pensum pr. undervisningsgang så du får mere tid til at "fordøje" dine erfaringer undervejs i forløbet.

Samlet timetal 104t

Kursusopstart Lørdag 6/4-2013 kl 12.00 - 16.00. Herefter er der være kursusdag den første Lørdag om måneden i lige uger, med hensyntagen til ferieperioder.

Generelt for kurserne:
I de to kursusforløb gennemgås samme pensum, blot er der forskel på hvor komprimeret stoffet er i de to forløb.

I begge kurser bliver kursistens personlige horoskop udfærdiget i begyndelsen af forløbet og der indgår en konsultation af 1-1/2 times varighed.

Vi arbejder med et lidt anderledes kortsæt, som vil blive uddybende forklaret og arbejdet med i forløbet.
Vi gennemgår i kursusperioden alle kortene minutiøst og vi vil arbejde med kortene løbende og udveksle erfaringer indbyrdes undervejs i forløbet.
Der vil blive arbejdet med forskellige typer af klassiske oplæg, samt nyere typer af oplæg og du vil blive istand til at bruge kortene konstruktivt på din egen personlige måde, med din egen måde at lægge kortene på også.

Der vil i forløbet også være mulighed for at tage prøveklienter ind.

Da Tarot og Astrologi er beslægtede i deres måde at forstå verden på, vil vi også tage astrologien ind når det findes relevant i undervisningen.
Endvidere kan også de udarbejdede personlige grundhoroskoper medtages i din personlige tolkning.

Vi vil undervejs arbejde med teknikker der kan skabe focus i din tydning, teknikker som også kan bruges i andre sammenhænge.

Det er et meget stort program og du skal være forberedt på at der vil blive fyldt meget viden på undervejs.

Der vil på kursusdage på kursus 2 generelt være en stor pause af en halv times varighed og to små pauser af ca. ti minutters varighed, i den store pause på kursus 2 serveres lidt let og sundt, samt kaffe og te. På kursus 1 er der yderligere en længere frokostpause hvor man dog selv sørger for forplejning, pausen vil give mulighed for at indtage frokost i nærområdet eller strække benene.

Vi arbejder i små hold på minimum 4 personer og maksimalt 7 personer for at vi kan nå rundt om alle kursisterne hver gang.
Er der mere end 7 tilmeldte deler vi holdene i to.

Undervisningen foregår i hyggelige lokaler på Walk of Wisdom`s adresse, hvor der forefindes undervisningsfaciliteter.

Skulle i være et hold på minimum 4 personer, som kunne tænke sig at gå til undervisning sammen, kan der aftales alternative tidspunkter for undervisning.
Det overvejes at lægge et kursus 2 på en hverdagsaften den første lige uge i hver måned, så skulle du være interesseret i denne mulighed, forespørg da gerne.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig for yderligere information om kurserne, se kontaktinformation.

Priser:

Det er samme kursuspriser for Kursus 1 og Kursus 2

Kr.: 11.000,-
Ved betaling af forskud på 6000,- inden kursusstart og de resterende 5000,- inden for 3 mdr. efter kursusstart.

Betaling for hele forløbet på en gang inden kursusstart
Kr.: 10.000,-
Du sparer 1000,-

Kursusbeløb refunderes ikke ved udeblivelse eller ophør inden kursusafslutning.

Betalingsinformation, se siden med kontaktinformationer.

Håber vi ses på tarotkursus hos Walk of Wisdom og velkommen til..

Kærlige hilsener

Lau Skrivergaard/Walk of Wisdom
ForsideOm migTarotAstrologiHealingKurserKontakt mig